Huisartspraktijk de Beer

Disclaimer

Huisartspraktijk de Beer heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website, en de daarin opgenomen informatie, grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Aansprakelijkheid

Huisartspraktijk de Beer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Huisartspraktijk de Beer garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Huisartspraktijk de Beer gewenst moment worden gewijzigd.

Externe links en inhoud

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Huisartspraktijk de Beer op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

Huisartspraktijk de Beer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Huisartspraktijk de Beer de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.